Ścieżka nawigacji

Normy europejskie

Normalizacja jest procesem dobrowolnym, polegającym na rozwijaniu specyfikacji technicznych w oparciu o konsensus pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami (przemysł, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), konsumenci, związki zawodowe, pozarządowe organizacje środowiskowe (NGO), władze publiczne itp.). Proces ten przeprowadzają niezależne podmioty normalizacyjne, działające na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym.

Chociaż stosowanie norm jest w dalszym ciągu kwestią dobrowolną, od połowy lat osiemdziesiątych Unia Europejska coraz częściej wykorzystuje normy dla wsparcia swoich polityk i prawodawstwa.

Normalizacja znacznie przyczyniła się do realizacji rynku wewnętrznego w kontekście prawodawstwa dotyczącego " nowego podejścia", które odnosi się do norm europejskich opracowanych przez europejskie organizacje normalizacyjne Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Oprócz tego normalizacja europejska wspiera polityki europejskie w dziedzinach: konkurencyjności, technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), innowacji, interoperacyjności, środowiska, transportu, energii, ochrony konsumentów itp.

Normalizacja jest doskonałym narzędziem ułatwiającym handel międzynarodowy, konkurencję oraz akceptacje innowacji przez rynki. Kluczowym wyzwaniem dla normalizacji europejskiej jest wzmocnienie jej wkładu w konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Temat dnia

  • References of harmonised standards and of other European standards English (en)
  • More and faster standards – new Regulation on European standardisation Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Standardisation requests: mandates database Deutsch (de)English (en)français (fr)

Udostępnij: FacebookGoogle+LinkedInWyślij tę stronę do znajomego

Ustaw normalny rozmiar czcionkiPowiększ rozmiar czcionki o 200%Drukuj