Kruimelpad

Europese normen

Normalisatie is het vrijwillige proces waarbij technische specificaties worden opgesteld in overeenstemming tussen alle belanghebbende partijen (de industrie, inclusief kleine en middelgrote ondernemingen (MKBs en KMOs), consumenten, vakbonden, niet-gouvernementele milieuorganisaties (NGO's), de overheid, enz.). Onafhankelijke normalisatieorganisaties die actief zijn op nationaal, Europees en internationaal niveau, voeren het proces uit.

Hoewel de toepassing van normen nog steeds op vrijwillige basis gebeurt, heeft de Europese Unie sinds halfweg jaren tachtig steeds vaker gebruikgemaakt van normen om haar beleidsmaatregelen en wetgeving te ondersteunen.

Normalisatie heeft een substantiële bijdrage geleverd tot de voltooiing van de interne markt in de context van de ' nieuwe-aanpak'-wetgeving. Deze verwijst naar de Europese normen die door de Europese normalisatieorganisaties Deutsch (de) English (en) français (fr) opgesteld werden.

Bovendien ondersteunt de Europese normalisatie de Europese beleidsmaatregelen op het vlak van concurrentievermogen, informatie- en communicatietechnologie (ICT), innovatie, interoperabiliteit, milieu, transport, energie, consumentenbescherming, enz.

Normalisatie is een uitstekend instrument om de internationale handel, de concurrentie en de aanvaarding van innovaties door de verschillende markten te bevorderen. Een belangrijke uitdaging voor de Europese normalisatie is het versterken van haar bijdrage aan het concurrentievermogen van kleine en middelgrote ondernemingen (MKBs en KMOs).

Belangrijkste onderwerpen

  • References of harmonised standards and of other European standards English (en)
  • More and faster standards – new Regulation on European standardisation Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Standardisation requests: mandates database Deutsch (de)English (en)français (fr)

Share: FacebookGoogle+LinkedInStuur naar een vriend

Normale tekstgrootteTekstgrootte 200%Pagina afdrukken