Naršymo kelias

Europos standartai

Standartizavimas yra savanoriškas techninių specifikacijų kūrimo procesas, pagrįstas visų suinteresuotųjų šalių bendru sutarimu (tokių gamintojų, kaip mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ), vartotojai, profsąjungos, aplinkosaugos nevyriausybinės organizacijos (NVO), valstybinės institucijos ir kt.). Jį atlieka nepriklausomos standartų organizacijos, veikiančios nacionaliniu, Europos ir tarptautiniu lygmeniu.

Nors standartų naudojimas išlieka savanoriškas, Europos Sąjunga nuo devintojo dešimtmečio vidurio vis dažniau naudoja standartus, remdama savo politiką ir įstatymų leidimą.

Standartizuojant "naujojo požiūrio" įstatymų, susijusių su Europos standartais, kuriuos sukūrė Europos standartų organizacijos Deutsch (de) English (en) français (fr) , leidybą buvo užbaigta vidaus rinka, ,.

Be to, Europos standartizavimas remia Europos politiką tokiose srityse kaip konkurencingumas, informacinės ir komunikacijų technologijos (IRT), inovacijos, sąveika, aplinka, transportas, energija, vartotojų apsauga ir kt.

Standartizavimas palengvina tarptautinę prekybą, konkurenciją ir padeda rinkoms priimti naujoves. Pagrindinis Europos standartizavimo uždavinys - stiprinti mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) konkurencingumą.

Svarbiausia

  • References of harmonised standards and of other European standards English (en)
  • More and faster standards – new Regulation on European standardisation Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Standardisation requests: mandates database Deutsch (de)English (en)français (fr)

Siųsti draugams: FacebookGoogle+LinkedInSiųsti šio tinklalapio nuorodą

Nustatyti įprastinį šrifto dydį Padidinti šriftą 200 procentųSpausdinti šį tinklalapį