Navigacijski put

Europske norme

Normizacija je dobrovoljan postupak izrade tehničkih specifikacija na temelju dogovora svih zainteresiranih strana (industrije, uključujući mala i srednja poduzeća (MSP), potrošače, sindikate, nevladine organizacije u području zaštite okoliša, javna tijela itd.). Provode je nezavisna tijela za normizaciju koja djeluju na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini.

Iako je upotreba normi dobrovoljna, od sredine 1980-ih Europska unija njima se sve češće služi kao potporom za svoje politike i zakonodavstvo.

Normizacijom se znatno doprinijelo uspostavi unutarnjeg tržišta u pogledu zakonodavstva „novog pristupa”, koje se odnosi na europske norme koje su izradile europske organizacije za normizaciju Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Osim toga, normizacijom u Europi podržavaju se europske politike u područjima konkurentnosti, informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT), inovacija, interoperabilnosti, zaštite okoliša, prijevoza, energetike, zaštite potrošača itd.

Normizacija je izvrsno sredstvo za poticanje međunarodne trgovine, tržišnog natjecanja i prihvaćanja inovacija na tržištima. Ključni je izazov za normizaciju u Europi ojačavanje njezina doprinosa konkurentnosti malih i srednjih poduzeća (MSP-ova).

Key content

  • References of harmonised standards and of other European standards English (en)
  • More and faster standards – new Regulation on European standardisation Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Standardisation requests: mandates database Deutsch (de)English (en)français (fr)

Share: FacebookGoogle+LinkedInsend this page to a friend

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentprint this page