This site has been archived on 02/02/2015
02/02/2015

Navigacijski put

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Europske norme

Normizacija je dobrovoljan postupak izrade tehničkih specifikacija na temelju dogovora svih zainteresiranih strana (industrije, uključujući mala i srednja poduzeća (MSP), potrošače, sindikate, nevladine organizacije u području zaštite okoliša, javna tijela itd.). Provode je nezavisna tijela za normizaciju koja djeluju na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini.

Iako je upotreba normi dobrovoljna, od sredine 1980-ih Europska unija njima se sve češće služi kao potporom za svoje politike i zakonodavstvo.

Normizacijom se znatno doprinijelo uspostavi unutarnjeg tržišta u pogledu zakonodavstva „novog pristupa”, koje se odnosi na europske norme koje su izradile europske organizacije za normizaciju Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Osim toga, normizacijom u Europi podržavaju se europske politike u područjima konkurentnosti, informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT), inovacija, interoperabilnosti, zaštite okoliša, prijevoza, energetike, zaštite potrošača itd.

Normizacija je izvrsno sredstvo za poticanje međunarodne trgovine, tržišnog natjecanja i prihvaćanja inovacija na tržištima. Ključni je izazov za normizaciju u Europi ojačavanje njezina doprinosa konkurentnosti malih i srednjih poduzeća (MSP-ova).

Key content

  • References of harmonised standards and of other European standards
  • More and faster standards – new Regulation on European standardisation Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Standardisation requests: mandates database Deutsch (de)English (en)français (fr)

Share: FacebookGoogle+LinkedInsend this page to a friend

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentprint this page