This site has been archived on 02/02/2015
02/02/2015

Cosán nascleanúna

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Caighdeáin Eorpacha

Is próiseas deonach é an caighdeánú ina ndéantar sonraíochtaí teicniúla a fhorbairt bunaithe ar chomhaontú na bpáirtithe leasmhara go léir (an tionscal, lena n-áirítear Gnóthais Bheaga agus Mheánmhéide (na SME), tomhaltóirí, ceardchumainn, Eagraíochtaí Neamhrialtasacha (ENR) comhshaoil, údaráis phoiblí, srl). Bíonn caighdeánú ar siúl ag comhlachtaí neamhspleácha na gcaighdeán, a ghníomhaíonn ag an leibhéal náisiúnta, Eorpach agus idirnáisiúnta.

Cá nach gá na caighdeáin a úsáid de réir dlí, ach ó lár na n-ochtaidí ar aghaidh, bhain an tAontas Eorpach úsáid níos mó as na caighdeáin le tacú lena bheartais agus leis an reachtaíocht.

Chuir an caighdeánú go mór leis an Margadh Inmheánach a thabhairt chun críche i gcomhthéacs na reachtaíochta ' Cur Chuige Nua', a dhéanann tagairt do na caighdeáin Eorpacha a d'fhorbair eagraíochtaí Eorpacha na gcaighdeán Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Thairis sin, tacaíonn an caighdeánú Eorpach le beartais Eorpacha san earnáil iomaíochais, Teicneolaíochtaí Faisnéise agus Cumarsáide (TFC), nuálaíochta, idir-inoibritheachta, comhshaoil, iompair, fuinnimh, chosaint tomhaltóirí, srl.

Uirlis thar barr is ea an caighdeánú chun cuidiú le trádáil idirnáisiúnta, le hiomaíochas agus le nuálaíochta margaí a ghlacadh. Is é an príomhdhúshlán ag an gcaighdeánú Eorpach cur níos mó le cumas iomaíochta na nGnóthas Beag agus Meánmhéide (GBM).

Key content

  • References of harmonised standards and of other European standards
  • More and faster standards – new Regulation on European standardisation Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Standardisation requests: mandates database Deutsch (de)English (en)français (fr)

Páirtigh: FacebookGoogle+LinkedInCuir an leathanach seo chuig cara

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentClóigh an leathanach seo