Ο δικτυακός τόπος αρχειοθετήθηκε στις 02/02/2015
02/02/2015

Διαδρομή πλοήγησης

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Ευρωπαϊκά πρότυπα

Τυποποίηση είναι η εθελοντική διαδικασία ανάπτυξης τεχνικών προδιαγραφών βάσει της συναίνεσης μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών (της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), των καταναλωτών, των συνδικαλιστικών ενώσεων, των περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), των δημόσιων αρχών, κ.λπ.). Διεξάγεται από ανεξάρτητους φορείς τυποποίησης που δραστηριοποιούνται σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Παρόλο που η χρήση προτύπων παραμένει εθελοντική, η Ευρωπαϊκή Ένωση από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 χρησιμοποιεί πρότυπα ολοένα και περισσότερο προκειμένου να υποστηρίξει τις πολιτικές και τη νομοθεσία της.

Η τυποποίηση έχει συμβάλει σημαντικά στην ολοκλήρωση της Εσωτερικής Αγοράς στο νομοθετικό πλαίσιο της «Νέας προσέγγισης», το οποίο αναφέρεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα που αναπτύχθηκαν από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Επιπλέον, η ευρωπαϊκή τυποποίηση υποστηρίζει τις ευρωπαϊκές πολιτικές στα πεδία της ανταγωνιστικότητας, των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), της καινοτομίας, της διαλειτουργικότητας, του περιβάλλοντος, των μεταφορών, της ενέργειας, της προστασίας των καταναλωτών, κ.λπ.

Η τυποποίηση είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου, του ανταγωνισμού και της αποδοχής των καινοτομιών από τις αγορές. Μια βασική πρόκληση για την ευρωπαϊκή τυποποίηση είναι να συμβάλει περισσότερο στην ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Κυριότερα θέματα

  • References of harmonised standards and of other European standards
  • More and faster standards – new Regulation on European standardisation Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Standardisation requests: mandates database Deutsch (de)English (en)français (fr)

Διαδώστε το: FacebookGoogle+LinkedInΣτείλτε σε ένα φίλο

Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Εκτύπωση