Cesta

Evropské normy

Normalizace je dobrovolným procesem vytváření technických specifikací na základě shody všech zainteresovaných stran (průmysl včetně malých a středních podniků (MSP), spotřebitelé, odborové svazy, ekologické nevládní organizace (NGO), orgány veřejné správy atd.). Tuto činnost provádějí nezávislé normalizační orgány, které působí na národní, evropské a mezinárodní úrovni.

Třebaže je používání norem i nadále dobrovolné, Evropská unie jich od poloviny 80. let stále více využívá na podporu svých politik a právních předpisů.

Normalizace významně přispěla k dokončení vnitřního trhu v souvislosti s tzv. legislativou nového přístupu týkající se evropských norem, které vypracovaly evropské normalizační organizace Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Evropská normalizace nadto podporuje evropské politiky v těchto oblastech: konkurenceschopnost, informační a komunikační technologie (IKT), inovace, interoperabilita, ochrana životního prostředí, doprava, energetika, ochrana spotřebitelů atd.

Normalizace je výborným nástrojem k usnadnění mezinárodního obchodu, hospodářské soutěže a přijetí inovací na trzích. Hlavním úkolem evropské normalizace je posílit její přínos ke zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP).

Hlavní témata

  • References of harmonised standards and of other European standards English (en)
  • More and faster standards – new Regulation on European standardisation Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Standardisation requests: mandates database Deutsch (de)English (en)français (fr)

Sdílet: FacebookGoogle+LinkedInPoslat tuto stránku přátelům

Zobrazit stránku s normální velikostí písmaZvětšit písmo o 200 %Vytisknout stránku