Този сайт бе архивиран на 02/02/2015
02/02/2015

Навигационна пътека

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Европейски стандарти

Стандартизацията е доброволен процес на разработване на технически спецификации, който се основава на консенсус между всички заинтересовани страни (промишлеността, включително малките и средни предприятия (МСП), потребителите, профсъюзите, екологичните неправителствени организации (НПО), публичните власти и др.). Извършва се от независими органи по стандартизация, които действат на национално, европейско и международно равнище.

Въпреки че използването на стандарти продължава да бъде на доброволен принцип, от средата на 80-те години на миналия век Европейският съюз все по-активно прилага стандарти в подкрепа на своите политики и законодателство.

Стандартизацията е допринесла значително за завършване на изграждането на вътрешния пазар в контекста на законодателството, основано на "Новия подход", което се отнася за европейските стандарти, разработени от европейските организации по стандартизация Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Същевременно европейската стандартизация подкрепя европейските политики в областта на конкурентоспособността, информационните и комуникационните технологии (ИКТ), иновациите, оперативната съвместимост, околната среда, транспорта, енергетиката, защитата на потребителите и др.

Стандартизацията е отлично средство за улесняване на международната търговия, конкуренцията и приемането на иновациите от пазарите. Едно от основните предизвикателства пред европейската стандартизация е да се засили нейният принос за конкурентоспособността на малките и средни предприятия (МСП).

Основно съдържание

  • References of harmonised standards and of other European standards
  • More and faster standards – new Regulation on European standardisation Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Standardisation requests: mandates database Deutsch (de)English (en)français (fr)

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел

Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаРазпечатайте страницта