European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

REFIT-ohjelman avulla komissio keventää ja yksinkertaistaa EU:n lainsäädäntöä ja vähentää siitä aiheutuvia kuluja Julkaistu: 18/06/2014, Viimeisin päivitys: 23/06/2015

News in RSS

”Komissio laajentaa järkevän sääntelyn ohjelmaansa. REFIT-ohjelma on tärkeä Euroopan talouskasvun ja työllisyyden kannalta”, puheenjohtaja Barroso totesi. ”Haluamme helpottaa kansalaisten elämää ja yritysten toimintaa keskittymällä EU:n lainsäädännössä niihin kysymyksiin, jotka soveltuvat parhaiten käsiteltäviksi Euroopan tasolla, ja samalla keventämällä ja yksinkertaistamalla lainsäädäntöä ja vähentämällä siitä aiheutuvia kustannuksia. Edistymistä on tapahtunut kiitettävästi, mutta tuloksia ei saavuteta heti. Kaikilta EU:n toimielimiltä ja erityisesti jäsenvaltioilta vaaditaan jatkuvaa työtä, selkeitä poliittisia prioriteetteja ja vastuunottoa. On olennaisen tärkeää jatkaa tätä työtä myös seuraavan komission toimikaudella”, Barroso jatkoi.

Komissio vie järkevän sääntelyn ohjelmaa eteenpäin.

Hyväksytyn tiedonannon mukaan sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevan komission ohjelman (REFIT) täytäntöönpano on täydessä vauhdissa ja EU:n lainsäädäntö on todellakin muuttumassa kevyemmäksi ja yksinkertaisemmaksi ja sen aiheuttamat kustannukset ovat vähenemässä. Lisäksi komissio vauhdittaa toimia järkevän sääntelyn edistämiseksi tekemällä uusia yksinkertaistamisaloitteita, esittämällä joidenkin käsiteltävinä olevien ehdotusten peruuttamista ja joidenkin voimassa olevien säädösten kumoamista. Ensimmäisessä vuotuisessa tulostaulussa arvioidaan kullakin politiikan alalla ja kunkin yksittäisen aloitteen osalta saavutettua edistymistä, myös neuvostossa ja Euroopan parlamentissa.

Lehdistötiedote

”Komissio laajentaa järkevän sääntelyn ohjelmaansa. REFIT-ohjelma on tärkeä Euroopan talouskasvun ja työllisyyden kannalta”, puheenjohtaja Barroso totesi. ”Haluamme helpottaa kansalaisten elämää ja yritysten toimintaa keskittymällä EU:n lainsäädännössä niihin kysymyksiin, jotka soveltuvat parhaiten käsiteltäviksi Euroopan tasolla, ja samalla keventämällä ja yksinkertaistamalla lainsäädäntöä ja vähentämällä siitä aiheutuvia kustannuksia. Edistymistä on tapahtunut kiitettävästi, mutta tuloksia ei saavuteta heti. Kaikilta EU:n toimielimiltä ja erityisesti jäsenvaltioilta vaaditaan jatkuvaa työtä, selkeitä poliittisia prioriteetteja ja vastuunottoa. On olennaisen tärkeää jatkaa tätä työtä myös seuraavan komission toimikaudella”, Barroso jatkoi.