European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

REFIT – Komisja odchudza i upraszcza prawo UE, zmniejszając jego koszty Opublikowano w dniu : 18/06/2014, Ostatnia aktualizacja: 23/06/2015

News in RSS

Przewodniczący Barroso powiedział: „Komisja rozszerza swój program inteligentnych regulacji. REFIT ma istotne znaczenie dla wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Europie. Chcemy ułatwić życie obywatelom i przedsiębiorstwom, skupiając przepisy UE na tych kwestiach, które najlepiej jest rozwiązywać na poziomie europejskim, przy jednoczesnym odchudzeniu i uproszczeniu tych przepisów oraz obniżeniu kosztów ich wdrażania. Postępy są znaczne. Jednak wyniki nie przyjdą z dnia na dzień. Sukces wymaga – od wszystkich instytucji UE, a w szczególności od państw członkowskich – nieustających wysiłków, jasnych priorytetów politycznych i poczucia współodpowiedzialności. Niezwykle istotne jest, aby kontynuować te działania w następnej kadencji.”.

Zaledwie kilka dni przed szczytem Rady Europejskiej Komisja nalega, by kontynuowano realizację unijnego programu inteligentnych regulacji.

W przyjętym komunikacie wskazano, że realizacja programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT) jest w toku i że prawo UE istotnie zostało odchudzone i uproszczone, a jego wdrażanie stało się tańsze. Ponadto Komisja przyspiesza prace nad inteligentnymi regulacjami, przedstawiając nowe inicjatywy na rzecz uproszczenia, wycofując szereg wniosków oczekujących na przyjęcie i uchylając obowiązujące przepisy. Pierwsza publikacja rocznej tablicy wyników pozwala ocenić postępy poczynione we wszystkich obszarach polityki i w odniesieniu do każdej poszczególnej inicjatywy, w tym po stronie Rady i Parlamentu.

Komunikat prasowy

Przewodniczący Barroso powiedział: „Komisja rozszerza swój program inteligentnych regulacji. REFIT ma istotne znaczenie dla wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Europie. Chcemy ułatwić życie obywatelom i przedsiębiorstwom, skupiając przepisy UE na tych kwestiach, które najlepiej jest rozwiązywać na poziomie europejskim, przy jednoczesnym odchudzeniu i uproszczeniu tych przepisów oraz obniżeniu kosztów ich wdrażania. Postępy są znaczne. Jednak wyniki nie przyjdą z dnia na dzień. Sukces wymaga – od wszystkich instytucji UE, a w szczególności od państw członkowskich – nieustających wysiłków, jasnych priorytetów politycznych i poczucia współodpowiedzialności. Niezwykle istotne jest, aby kontynuować te działania w następnej kadencji.”.