European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

REFIT — Commissie maakt EU-wetgeving lichter, eenvoudiger en goedkoper Gepubliceerd op: 18/06/2014, Laatste bijwerking: 23/06/2015

News in RSS

Voorzitter Barroso: "De Commissie breidt haar agenda voor slimme regelgeving uit. REFIT is belangrijk voor de economische groei en werkgelegenheid in Europa. Wij willen het leven van onze burgers en ondernemingen vergemakkelijken door de EU-wetgeving te concentreren op zaken die het best op Europees niveau kunnen worden aangepakt en deze wetgeving tegelijkertijd lichter, eenvoudiger en goedkoper te maken. Wij maken goede vorderingen, maar de resultaten komen niet van de ene dag op de andere. Succes vereist aanhoudende inspanningen, duidelijke politieke prioriteiten en eigen inbreng van alle EU-instellingen en vooral van de lidstaten. Het is van essentieel belang deze werkzaamheden in de volgende zittingsperiode voort te zetten."

Enkele dagen vóór de Europese Raad zet de Commissie een volgende stap in de EU-agenda voor slimme regelgeving.

Uit een aangenomen mededeling blijkt dat de uitvoering van het programma van de Commissie voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT) in volle gang is en dat het EU-recht inderdaad lichter, eenvoudiger en goedkoper wordt. Daarnaast voert de Commissie de dynamiek van de slimme regelgeving op door een aantal nieuwe initiatieven ter vereenvoudiging en de intrekking van een aantal hangende voorstellen en van bestaande wetgeving. In de eerste editie van een jaarlijks scorebord wordt de vooruitgang beoordeeld die is geboekt op alle beleidsterreinen en voor elk afzonderlijk initiatief, ook voor wat de Raad en het Parlement betreft.

Persbericht

Voorzitter Barroso: "De Commissie breidt haar agenda voor slimme regelgeving uit. REFIT is belangrijk voor de economische groei en werkgelegenheid in Europa. Wij willen het leven van onze burgers en ondernemingen vergemakkelijken door de EU-wetgeving te concentreren op zaken die het best op Europees niveau kunnen worden aangepakt en deze wetgeving tegelijkertijd lichter, eenvoudiger en goedkoper te maken. Wij maken goede vorderingen, maar de resultaten komen niet van de ene dag op de andere. Succes vereist aanhoudende inspanningen, duidelijke politieke prioriteiten en eigen inbreng van alle EU-instellingen en vooral van de lidstaten. Het is van essentieel belang deze werkzaamheden in de volgende zittingsperiode voort te zetten."