European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

REFIT – Kommissionen gør EU-lovgivningen lettere, enklere og mindre omkostningskrævende Offentliggjort den: 18/06/2014, Seneste opdatering: 23/06/2015

News in RSS

Kommissionsformand José Manuel Barroso udtalte: "Kommissionen udvider dagsordenen for smart regulering. REFIT er vigtig for økonomiske vækst og jobskabelse i Europa. Vi ønsker at gøre borgernes og virksomhedernes hverdag lettere ved at fokusere EU-lovgivningen på de områder, der bedst kan takles på europæisk niveau og samtidig gøre lovgivningen lettere, enklere og mindre omkostningskrævende. Vi gør pæne fremskridt. Der opnås dog ikke resultater fra den ene dag til den anden. Succes kræver en fortsat indsats, klare politiske prioriteringer og ejerskab hos alle EU-institutionerne og navnlig medlemsstaterne. Det er helt afgørende at fortsætte dette arbejde i den næste mandatperiode."

Få dage før Det Europæiske Råd går Kommissionen videre med dagsordenen for smart regulering.

En meddelelse, der blev vedtaget, viser, at gennemførelsen af Kommissionens program for målrettet og effektiv regulering (REFIT) er i fuldt sving, og at EU-lovgivningen faktisk bliver lettere, enklere og mindre omkostningskrævende. Endvidere sætter Kommissionen tempoet op for smart regulering ved at fremlægge en række nye initiativer vedrørende forenkling, tilbagetrækning af endnu ikke vedtagne forslag og ophævelse af eksisterende lovgivning. Den første udgave af en årlig resultattavle vurderer de fremskridt, der er gjort på alle politikområder og for hvert enkelt initiativ, herunder fra Rådets og Parlamentets side.

Pressemeddelelse

Kommissionsformand José Manuel Barroso udtalte: "Kommissionen udvider dagsordenen for smart regulering. REFIT er vigtig for økonomiske vækst og jobskabelse i Europa. Vi ønsker at gøre borgernes og virksomhedernes hverdag lettere ved at fokusere EU-lovgivningen på de områder, der bedst kan takles på europæisk niveau og samtidig gøre lovgivningen lettere, enklere og mindre omkostningskrævende. Vi gør pæne fremskridt. Der opnås dog ikke resultater fra den ene dag til den anden. Succes kræver en fortsat indsats, klare politiske prioriteringer og ejerskab hos alle EU-institutionerne og navnlig medlemsstaterne. Det er helt afgørende at fortsætte dette arbejde i den næste mandatperiode."