European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

Oneskorené platby: Komisia od Talianska a Slovenska požaduje objasnenia Uverejnené dňa:: 18/06/2014, Posledná aktualizácia: 27/08/2015

News in RSS

Komisia sa rozhodla, že od Talianska a Slovenska bude požadovať objasnenia, pokiaľ ide o uplatňovanie a vykonávanie smernice o oneskorených platbách na ich území.

Žiadosť o informácie má v oboch prípadoch podobu formálnej výzvy v rámci konania EÚ o porušení.

Podľa informácií Komisie Taliansko neuplatňuje smernicu v praxi správne. Komisia dostala niekoľko sťažností, v ktorých sa zdôrazňuje skutočnosť, že verejným orgánom v Taliansku trvá v priemere 170 dní, kým uskutočnia platby za poskytnuté služby alebo dodaný tovar, a 210 dní za vykonanie verejných prác. Niektoré verejné orgány v Taliansku navyše používajú zmluvy, ktoré na oneskorené platby uplatňujú jednoznačne nižšie úrokové sadzby, než vyžaduje smernica (podľa ktorej úroková sadzba musí byť aspoň o 8 % vyššia než referenčná sadzba Európskej centrálnej banky). Komisia bola takisto informovaná, že niektoré talianske verejné orgány odkladajú vydanie správ o pokroku prác, aby mohli oneskoriť platby, ktoré majú uhradiť podnikom vykonávajúcim verejné práce.

Tlačová správa