European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

Nytt europeiskt färdighetspass underlättar rekrytering inom hotell- och restaurangbranschen Publicerat den: 17/06/2014, Senaste uppdatering: 23/06/2015

News in RSS

Det europeiska färdighetspasset är ett viktigt verktyg för att främja rörligheten för europeiska arbetstagare, i synnerhet ungdomar, i en sektor som har stor tillväxtpotential. Detta initiativ är också ett bra exempel på vad dialogen mellan arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer på europeisk nivå kan leda till. Vi ser fram emot att samarbetet ska utvidgas till andra sektorer av arbetsmarknaden, säger László Andor, kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

Europeiska kommissionen har lanserat det europeiska färdighetspasset för hotell- och restaurangbranschen.

Detta är ett verktyg som utvecklats för att underlätta kontakt mellan arbetssökande och arbetsgivare inom hotell- och turismnäringen i Europa. Färdighetspasset överbryggar språkbarriärer och gör det möjligt att jämföra arbetstagarnas färdigheter för att underlätta rekrytering inom sektorn. Passet finns tillgängligt på alla officiella EU-språk på den europeiska jobbrörlighetsportalen Eures, och det kommer att utökas även till andra sektorer i framtiden.

Pressmeddelande

Det europeiska färdighetspasset är ett viktigt verktyg för att främja rörligheten för europeiska arbetstagare, i synnerhet ungdomar, i en sektor som har stor tillväxtpotential. Detta initiativ är också ett bra exempel på vad dialogen mellan arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer på europeisk nivå kan leda till. Vi ser fram emot att samarbetet ska utvidgas till andra sektorer av arbetsmarknaden, säger László Andor, kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering.