European Commission - Enterprise and Industry

For a better experience, please enable Javascript!

Zaposlovanje: nova evropska mapa kompetenc za lažje zaposlovanje v gostinskem sektorju Objavljeno: 17/06/2014

News in RSS

Evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor je dejal: „Evropska mapa kompetenc na področju gostinstva je pomembno in praktično orodje za spodbujanje mobilnosti evropskih delavcev, zlasti mladih, v sektorju, ki ima velik potencial za rast. Ta pobuda je prav tako dober primer, kaj lahko prinese socialni dialog med organizacijami delavcev in delodajalcev na evropski ravni. Veselimo se že, da se bo tako sodelovanje razširilo tudi na druge sektorje trga dela.“

Evropska komisija je predstavila evropsko mapo kompetenc na področju gostinstva. Gre za orodje, ki naj bi olajšalo povezovanje iskalcev zaposlitve in delodajalcev v gostinskem in turističnem sektorju v Evropi.

Mapa kompetenc delavcem in delodajalcem omogoča, da premostijo jezikovne ovire in primerjajo spretnosti delavcev v gostinskem sektorju, s čimer zaposlovanje v sektorju postane bolj enostavno. Mapa kompetenc je v vseh uradnih jezikih EU na voljo na evropskem portalu za zaposlitveno mobilnost EURES. V prihodnosti se bo razširila tudi na druge sektorje.

Sporočilo za medije

Evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor je dejal: „Evropska mapa kompetenc na področju gostinstva je pomembno in praktično orodje za spodbujanje mobilnosti evropskih delavcev, zlasti mladih, v sektorju, ki ima velik potencial za rast. Ta pobuda je prav tako dober primer, kaj lahko prinese socialni dialog med organizacijami delavcev in delodajalcev na evropski ravni. Veselimo se že, da se bo tako sodelovanje razširilo tudi na druge sektorje trga dela.“