European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

Työllisyys: uusi eurooppalainen osaamispassi helpottaa rekrytointia hotelli- ja ravintola-alalla Julkaistu: 17/06/2014

News in RSS

Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioista vastaava komissaari László Andor totesi, että hotelli- ja ravintola-alan eurooppalainen osaamispassi on tärkeä käytännön väline, jolla edistetään eurooppalaisten työntekijöiden ja erityisesti nuorten liikkuvuutta alalla, jolla on merkittäviä kasvumahdollisuuksia. ”Tämä aloite on myös hyvä esimerkki työnantaja- ja työntekijäorganisaatioiden vuoropuhelusta Euroopan tasolla. Odotamme innolla, että tällainen yhteistyö leviää myös muille työmarkkinasektoreille.”

Euroopan komissio on tänään ottanut käyttöön hotelli- ja ravintola-alan eurooppalaisen osaamispassin, jonka avulla sujuvoitetaan työnhakijoiden ja työnantajien välisiä yhteyksiä hotelli-, ravintola- ja matkailualalla Euroopassa.

Osaamispassin avulla työntekijät ja työnantajat voivat vertailla hotelli- ja ravintola-alan työntekijöiden taitoja ilman kielestä aiheutuvia esteitä, ja näin alan rekrytointi on helpompaa. Osaamispassi on saatavilla kaikilla virallisilla EU-kielillä Euroopan ammatillisen liikkuvuuden EURES-portaalissa. Tulevaisuudessa osaamispassi otetaan käyttöön myös muilla aloilla.

Lehdistötiedote

Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioista vastaava komissaari László Andor totesi, että hotelli- ja ravintola-alan eurooppalainen osaamispassi on tärkeä käytännön väline, jolla edistetään eurooppalaisten työntekijöiden ja erityisesti nuorten liikkuvuutta alalla, jolla on merkittäviä kasvumahdollisuuksia. ”Tämä aloite on myös hyvä esimerkki työnantaja- ja työntekijäorganisaatioiden vuoropuhelusta Euroopan tasolla. Odotamme innolla, että tällainen yhteistyö leviää myös muille työmarkkinasektoreille.”