European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

Tööhõive: Euroopa oskuste pass hõlbustab töötajate värbamist võõrustussektoris Avaldatud: 17/06/2014, Viimati muudetud: 23/06/2015

News in RSS

ELi tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor sõnas: „Euroopa võõrustusoskuste pass on oluline praktiline vahend, mis suurendab Euroopa töötajate, eriti noorte mobiilsust selles suure kasvupotentsiaaliga sektoris. Algatus on hea näide tööandjate ja -võtjate organisatsioonide poolt Euroopa tasandil peetud sotsiaalse dialoogi tulemusest ning me jääme ootama sellise koostöö laienemist ka muudesse tööturu sektoritesse."

Euroopa Komisjon võttis kasutusele Euroopa võõrustusoskuste passi – vahendi, mille eesmärk on hõlbustada Euroopa võõrustus- ja turismisektoris tööotsijate ja -pakkujate kontakti.

Euroopa oskuste pass aitab töövõtjatel ja -andjatel üle saada keelebarjäärist ning tänu sellele võrrelda võõrustamise alal tegutsevate töötajate oskusi, seega on sektoris lihtsam töötajaid leida. Passi saab Euroopa tööalase liikuvuse portaalis EURES kasutada kõigis ametlikes ELi keeltes. Tulevikus võetakse selline pass kasutusele ka muudes sektorites.

Pressiteade

ELi tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor sõnas: „Euroopa võõrustusoskuste pass on oluline praktiline vahend, mis suurendab Euroopa töötajate, eriti noorte mobiilsust selles suure kasvupotentsiaaliga sektoris. Algatus on hea näide tööandjate ja -võtjate organisatsioonide poolt Euroopa tasandil peetud sotsiaalse dialoogi tulemusest ning me jääme ootama sellise koostöö laienemist ka muudesse tööturu sektoritesse."