European Commission - Enterprise and Industry

For a better experience, please enable Javascript!

Beskæftigelse: nyt europæisk kvalifikationspas vil fremme ansættelse i hotel- og restaurationsbranchen Offentliggjort den: 17/06/2014

News in RSS

EU-kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion László Andor udtalte: "Det europæiske kvalifikationspas for hotel- og restaurationsbranchen er et vigtigt praktisk værktøj til at fremme europæiske arbejdstageres mobilitet, særlig de unges, i en sektor med højt vækstpotentiale. Dette initiativ er også et godt eksempel på resultatet af den sociale dialog mellem arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer på EU-plan, og vi ser frem til, at dette samarbejde breder sig til andre sektorer af arbejdsmarkedet."

Europa-Kommissionen lancerede det europæiske kvalifikationspas for hotel- og restaurationsbranchen, et værktøj, der er udviklet til at fremme kontakten mellem jobsøgende og arbejdsgivere i hotel- og restaurationsbranchen og turismesektoren i Europa.

Kvalifikationspasset giver arbejdstagere og arbejdsgivere mulighed for at overvinde sprogbarrierer og sammenligne arbejdstageres kvalifikationer i hotel- og restaurationsbranchen for at fremme ansættelse i sektoren. Kvalifikationspasset hostes på den europæiske portal for jobmobilitet Eures og er tilgængeligt på alle EU-sprog. Passet vil blive udvidet til at omfatte andre sektorer i fremtiden.

Pressemeddelelse

EU-kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion László Andor udtalte: "Det europæiske kvalifikationspas for hotel- og restaurationsbranchen er et vigtigt praktisk værktøj til at fremme europæiske arbejdstageres mobilitet, særlig de unges, i en sektor med højt vækstpotentiale. Dette initiativ er også et godt eksempel på resultatet af den sociale dialog mellem arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer på EU-plan, og vi ser frem til, at dette samarbejde breder sig til andre sektorer af arbejdsmarkedet."