European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

Zaměstnanost: nový Evropský pas dovedností usnadní nábor pracovních sil v pohostinství Zveřejněno:: 17/06/2014, Poslední aktualizace: 23/06/2015

News in RSS

Komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování László Andor k tomu uvedl: „Evropský pas dovedností v pohostinství představuje významný praktický nástroj na podporu mobility evropských pracovníků, zejména mladých lidí, v odvětví, které má vysoký potenciál růstu. Tato iniciativa je rovněž dobrým příkladem výsledků sociálního dialogu mezi organizacemi zaměstnanců a zaměstnavatelů na evropské úrovni; těšíme se, že se tato spolupráce rozšíří i do dalších odvětví na trhu práce.“

Evropská komise zavedla Evropský pas dovedností v pohostinských službách, který má usnadnit styk mezi uchazeči o zaměstnání a zaměstnavateli v odvětví pohostinství a služeb cestovního ruchu v Evropě.

Pas dovedností umožní zaměstnancům a zaměstnavatelům překonávat jazykové bariéry a porovnávat dovednosti pracovníků v pohostinství, což usnadní přijímání zaměstnanců v tomto odvětví. Pas dovedností je k dispozici ve všech úředních jazycích EU na evropském portálu pracovní mobility EURES. Pas bude v budoucnosti rozšířen i na další odvětví.

Tisková zpráva

Komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování László Andor k tomu uvedl: „Evropský pas dovedností v pohostinství představuje významný praktický nástroj na podporu mobility evropských pracovníků, zejména mladých lidí, v odvětví, které má vysoký potenciál růstu. Tato iniciativa je rovněž dobrým příkladem výsledků sociálního dialogu mezi organizacemi zaměstnanců a zaměstnavatelů na evropské úrovni; těšíme se, že se tato spolupráce rozšíří i do dalších odvětví na trhu práce.“