European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

Flexibelere visumregels leveren groei en banen op Gepubliceerd op: 01/04/2014

News in RSS

“Europa heeft een slimmer visumbeleid nodig. We moeten meer toeristen, zakenmensen, onderzoekers, studenten, kunstenaars en cultuurmakers aantrekken. Door de economische aspecten van het visumbeleid te benutten, maar tegelijkertijd de veiligheid van onze grenzen te bewaren, kunnen we onze economie stimuleren en meer werkgelegenheid scheppen.” aldus Cecilia Malmström, commissaris voor Binnenlandse Zaken. Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Industrie en Ondernemerschap: “Ons voorstel stimuleert het Europese toerisme. Dat is hard nodig nu de internationale concurrentie steeds feller wordt en steeds meer landen voor hun groei op het toerisme rekenen. De nieuwe visumregels moeten een antwoord geven op dit probleem."

Mensen van buiten de EU die naar de EU willen reizen, krijgen vaak te maken met omslachtige, langdurige en dure visumprocedures.

De vandaag gepresenteerde voorstellen zorgen voor een aanzienlijke bekorting en vereenvoudiging van de procedures voor mensen die voor een kort verblijf naar de EU willen komen. Ze leiden tot minder kosten en minder bureaucratie, zonder dat de veiligheid in het gedrang komt. Bonafide reizigers kunnen daardoor makkelijker het Schengengebied binnenkomen om vrienden en familie te bezoeken en zaken te doen. Daarmee stimuleren we de economie en de werkgelegenheid in bijvoorbeeld het toerisme en aanverwante sectoren zoals horeca en vervoer. Uit een recente studie blijkt dat door omslachtige visumprocedures in 2012 in totaal 6,6 miljoen reizigers uit de zes reislustigste landen zijn weggebleven. Volgens de studie kunnen flexibelere en toegankelijkere visumregels 30 tot 60% meer reizigers uit alleen al die zes landen aantrekken. Dat kan in vijf jaar maar liefst 130 miljard euro opleveren aan totale rechtstreekse uitgaven (horeca, vervoer, amusement, winkelen e.d.) en zo’n 1,3 miljoen banen in het toerisme en aanverwante sectoren.

Persbericht en memo English

“Europa heeft een slimmer visumbeleid nodig. We moeten meer toeristen, zakenmensen, onderzoekers, studenten, kunstenaars en cultuurmakers aantrekken. Door de economische aspecten van het visumbeleid te benutten, maar tegelijkertijd de veiligheid van onze grenzen te bewaren, kunnen we onze economie stimuleren en meer werkgelegenheid scheppen.” aldus Cecilia Malmström, commissaris voor Binnenlandse Zaken. Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Industrie en Ondernemerschap: “Ons voorstel stimuleert het Europese toerisme. Dat is hard nodig nu de internationale concurrentie steeds feller wordt en steeds meer landen voor hun groei op het toerisme rekenen. De nieuwe visumregels moeten een antwoord geven op dit probleem."