European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

Presadzovanie bezpečnosti spotrebiteľov: 10. výročie európskeho systému včasného varovania o nebezpečných výrobkoch Uverejnené dňa:: 25/03/2014, Posledná aktualizácia: 25/06/2015

News in RSS

„RAPEX je dôkazom toho, že Európa je ostražitá a dbá na bezpečnosť svojich 500 miliónov občanov. Je to príbeh úspešnej spolupráce vnútroštátnych orgánov s inštitúciami EÚ v prospech našich občanov. 10. výročie RAPEXU potvrdzuje čoraz väčší význam, ktorý orgány presadzovania práva prikladajú spolupráci pri zaisťovaní bezpečnejšieho jednotného trhu“, vyhlásil Neven Mimica, komisár EÚ pre spotrebiteľskú politiku.

Systém EÚ na rýchlu výmenu informácií (RAPEX) už 10 rokov chráni európskych spotrebiteľov pred nebezpečnými nepotravinárskymi výrobkami.

V roku 2013 členské štáty EÚ prijali celkovo 2 364 opatrení proti takýmto výrobkom. V porovnaní s číslami z roku 2012 to znamená 3,8 % nárast a zároveň stále rastúci trend, ktorý možno pozorovať od zriadenia systému RAPEX v roku 2003.

V roku 2013 boli dvomi hlavnými kategóriami výrobkov, v prípade ktorých sa museli prijať nápravné opatrenia, oblečenie, textílie a módne doplnky a hračky (25 % v oboch kategóriách). Medzi najčastejšie oznamované riziká spôsobené týmito výrobkami patrili chemické riziká, riziko uškrtenia, riziko poranenia a udusenia.

Čína je aj naďalej krajinou pôvodu, ktorá sa objavuje na prvom mieste v systéme rýchleho varovania. Minulý rok sa 64 % celkového počtu oznámení o nebezpečných výrobkoch týkalo výrobkov pochádzajúcich z Číny.

Tlačová správa a memo English

„RAPEX je dôkazom toho, že Európa je ostražitá a dbá na bezpečnosť svojich 500 miliónov občanov. Je to príbeh úspešnej spolupráce vnútroštátnych orgánov s inštitúciami EÚ v prospech našich občanov. 10. výročie RAPEXU potvrdzuje čoraz väčší význam, ktorý orgány presadzovania práva prikladajú spolupráci pri zaisťovaní bezpečnejšieho jednotného trhu“, vyhlásil Neven Mimica, komisár EÚ pre spotrebiteľskú politiku.