European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

W trosce o bezpieczeństwo konsumentów. 10. rocznica europejskiego systemu szybkiego informowania o niebezpiecznych produktach Opublikowano w dniu : 25/03/2014, Ostatnia aktualizacja: 25/06/2015

News in RSS

„RAPEX to dowód na to, że zachowujemy w Europie czujność i dbamy o bezpieczeństwo 500 mln naszych obywateli. System ten to przykład udanej współpracy między organami krajowymi i instytucjami unijnymi, przynoszącej korzyści naszym obywatelom. Dziesiąta rocznica RAPEX jest wyrazem coraz większego znaczenia, jakie dla organów egzekwowania prawa ma współpraca przy zapewnianiu większego bezpieczeństwa na jednolitym rynku”, stwierdził Neven Mimica, unijny komisarz ds. polityki konsumenckiej.

Od dziesięciu lat unijny system szybkiego informowania (ang. Rapid Information system, RAPEX) przyczynia się do ochrony konsumentów w Europie przed niebezpiecznymi produktami nieżywnościowymi.

W 2013 r. państwa członkowskie UE zastosowały łącznie 2 364 środki zapobiegawcze w tym zakresie. Oznacza to wzrost liczby zgłoszeń o 3,8 proc. w porównaniu z 2012 r. i potwierdza utrzymywanie się tendencji wzrostowej, którą można było zaobserwować już od momentu ustanowienia RAPEX w 2003 r.

W 2013 r. głównymi kategoriami produktów, które wymagały podjęcia działań naprawczych, były odzież, tkaniny i wyroby związane z modą oraz zabawki (obie kategorie po 25 proc.). Wśród najczęściej zgłaszanych rodzajów zagrożeń powodowanych przez te produkty znalazły się: ryzyko chemiczne, ryzyko uduszenia, ryzyko odniesienia obrażeń i zadławienia się.

Chiny plasują się na czele listy państw, z których pochodzą produkty zgłaszane za pośrednictwem RAPEX. W ubiegłym roku 64 proc. wszystkich zgłoszeń produktów niebezpiecznych dotyczyło produktów pochodzących z Chin.

Komunikat prasowy i memo English

„RAPEX to dowód na to, że zachowujemy w Europie czujność i dbamy o bezpieczeństwo 500 mln naszych obywateli. System ten to przykład udanej współpracy między organami krajowymi i instytucjami unijnymi, przynoszącej korzyści naszym obywatelom. Dziesiąta rocznica RAPEX jest wyrazem coraz większego znaczenia, jakie dla organów egzekwowania prawa ma współpraca przy zapewnianiu większego bezpieczeństwa na jednolitym rynku”, stwierdził Neven Mimica, unijny komisarz ds. polityki konsumenckiej.