European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

Kuluttajien turvallisuuden parantaminen – vaarallisia tuotteita koskevan eurooppalaisen nopean hälytysjärjestelmän 10-vuotispäivä Julkaistu: 25/03/2014, Viimeisin päivitys: 25/06/2015

News in RSS

”RAPEX-järjestelmä osoittaa, että Euroopassa ollaan valppaana ja huolehditaan 500 miljoonan kansalaisen turvallisuudesta. Kyseessä on kansallisten viranomaisten ja EU:n toimielinten välisen yhteistyön menestystarina, josta on etua kaikille kansalaisille. RAPEX-järjestelmän 10-vuotispäivä todistaa, että valvontaviranomaiset pitävät yhä tärkeämpänä yhteistyötä, jolla taataan turvallisemmat sisämarkkinat,” totesi kuluttajapolitiikasta vastaava komissaari Neven Mimica.

EU:n nopea tietojenvaihtojärjestelmä (RAPEX) on varjellut kuluttajia jo 10 vuoden ajan vaarallisilta tuotteilta.

Vuonna 2013 EU:n jäsenvaltiot toteuttivat yhteensä 2 364 tähän liittyvää toimenpidettä, mikä tarkoittaa 3,8 prosentin lisäystä vuoteen 2012 verrattuna. Suuntaus on edelleen kasvava, kuten aina RAPEXin perustamisesta vuonna 2003 lähtien.

Vuonna 2013 korjaavia toimenpiteitä toteutettiin eniten kahdessa tuoteryhmässä: vaatteet, tekstiilit ja muotituotteet (25 %) sekä lelut (25 %). Näiden tuotteiden aiheuttamia useimmin ilmoitettuja vaaroja olivat kemialliset vaarat sekä kuristumis-, loukkaantumis- ja tukehtumisvaara.

Kiina on edelleen yleisin alkuperämaa hälytysjärjestelmässä. Viime vuonna 64 prosenttia vaarallisia tuotteita koskevista ilmoituksista liittyi Kiinasta tuleviin tuotteisiin.

Lehdistötiedote ja memo English

”RAPEX-järjestelmä osoittaa, että Euroopassa ollaan valppaana ja huolehditaan 500 miljoonan kansalaisen turvallisuudesta. Kyseessä on kansallisten viranomaisten ja EU:n toimielinten välisen yhteistyön menestystarina, josta on etua kaikille kansalaisille. RAPEX-järjestelmän 10-vuotispäivä todistaa, että valvontaviranomaiset pitävät yhä tärkeämpänä yhteistyötä, jolla taataan turvallisemmat sisämarkkinat,” totesi kuluttajapolitiikasta vastaava komissaari Neven Mimica.