European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

Tarbijaohutuse suurendamine – ohtlikest toodetest teatamise Euroopa kiirhoiatussüsteemi 10. aastapäev Avaldatud: 25/03/2014

News in RSS

„RAPEXist nähtub, et Euroopa on valvas ja hoolitseb meie 500 miljoni kodaniku ohutuse eest. See on olnud edukas koostöö riiklike asutuste ja ELi institutsioonide vahel meie kodanike huvides. RAPEXi 10. aastapäev annab tunnistust üha suurenevast tähtsusest, mida õiguskaitseasutused omistavad ohutuma ühtse turu tagamiseks tehtavale koostööle,” ütles ELi tarbijapoliitika volinik Neven Mimica.

ELi kiire teabevahetuse süsteemi (RAPEX) abil on Euroopa tarbijaid kümme aastat kaitstud toiduks mittekasutatavate ohtlike toodete eest.

2013. aastal võtsid ELi liikmesriigid kokku 2364 meedet. Võrreldes 2012. aastaga on hoiatusteadete arv suurenenud 3,8% ning alates RAPEXi loomisest 2003. aastal ilmnenud kasvusuundumus jätkub.

Peamised tootekategooriad, mille puhul tuli 2013. aastal parandusmeetmeid võtta, olid riietusesemed, tekstiil- ja moekaubad ning mänguasjad (mõlemad 25%). Just nendel toodetel täheldati kõige sagedamini keemilisi riske ning kägistamise, vigastamise ja lämbumise ohtu.

Hoiatussüsteemi probleemsete päritolumaade hulgas on esimesel kohal Hiina. Eelmisel aastal oli 64% kõigist ohtlike toodete hoiatusteadetest seotud Hiinast pärit toodetega.

Pressiteade ja memo English

„RAPEXist nähtub, et Euroopa on valvas ja hoolitseb meie 500 miljoni kodaniku ohutuse eest. See on olnud edukas koostöö riiklike asutuste ja ELi institutsioonide vahel meie kodanike huvides. RAPEXi 10. aastapäev annab tunnistust üha suurenevast tähtsusest, mida õiguskaitseasutused omistavad ohutuma ühtse turu tagamiseks tehtavale koostööle,” ütles ELi tarbijapoliitika volinik Neven Mimica.