European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

Framsteg för konsumentsäkerheten – EU:s system för snabbt informationsutbyte om farliga produkter fyller tio år Publicerat den: 25/03/2014, Senaste uppdatering: 25/06/2015

News in RSS

Rapex visar att vi är vaksamma i unionen och att vi bryr oss om säkerheten för de 500 miljoner invånarna. Detta är ett lyckat samarbete mellan nationella myndigheter och EU:s institutioner och det är något som alla vinner på. Tioårsjubileet vittnar också om att samarbete blir allt viktigare för övervakningsmyndigheterna, för att man ska kunna garantera säkerheten på den inre marknaden, säger Neven Mimica, konsumentkommissionär.

I tio år har Rapex, EU:s system för snabbt informationsutbyte, skyddat de europeiska konsumenterna mot farliga produkter.

Under 2013 vidtog EU:s medlemsstater totalt 2 364 åtgärder. Det innebär att antalet varningar steg med 3,8 % jämfört med 2012, helt i linje med den ökande tendens som har varit tydlig ända sedan Rapex inrättades 2003.

Under 2013 var det främst kläder, textilier och modeartiklar, 25 %, och leksaker, också 25 %, som anmäldes eller åtgärdades. De vanligaste riskerna med dessa produkter var farliga kemiska ämnen, skaderisk och kvävningsrisk.

De flesta produkter som anmäls genom systemet kommer från Kina. Förra året kom 64 % av alla anmälda farliga produkter därifrån.

Pressmeddelande och memo English

Rapex visar att vi är vaksamma i unionen och att vi bryr oss om säkerheten för de 500 miljoner invånarna. Detta är ett lyckat samarbete mellan nationella myndigheter och EU:s institutioner och det är något som alla vinner på. Tioårsjubileet vittnar också om att samarbete blir allt viktigare för övervakningsmyndigheterna, för att man ska kunna garantera säkerheten på den inre marknaden, säger Neven Mimica, konsumentkommissionär.