European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

Prizadevanja za varnost potrošnikov. Deseta obletnica evropskega sistema hitrega obveščanja o nevarnih izdelkih Objavljeno: 25/03/2014

News in RSS

„Sistem RAPEX je dokaz, da Evropa je pozorna in skrbi za varnost naših 500 milijonov državljanov. To je zgodba o uspehu sodelovanja med nacionalnimi organi in institucijami EU v korist naših državljanov. Deseta obletnica sistema RAPEX potrjuje, da je sodelovanje pri zagotavljanju varnejšega skupnega trga za izvršilne organe vse bolj pomembno,“ je povedal evropski komisar za varstvo potrošnikov Neven Mimica.

Evropski sistem hitrega obveščanja (RAPEX) evropske potrošnike že deset let varuje pred nevarnimi neživilskimi izdelki.

Leta 2013 so države članice EU sprejele 2 364 ukrepov. Ta številka pomeni 3,8-odstotno povečanje števila obvestil v primerjavi z letom 2012 in nadaljevanje trenda naraščanja, ki je opazen že od uvedbe sistema RAPEX leta 2003.

Leta 2013 sta bili glavni kategoriji izdelkov, za katere je bilo treba sprejeti popravne ukrepe, kategorija oblačil, tekstila in modnih izdelkov ter kategorija igrač (obe 25 %). Med najpogosteje sporočenimi tveganji, ki jih povzročajo ti izdelki, so bila kemično tveganje, tveganje zadavljenja, tveganje poškodb in tveganje zadušitve.

Kitajska je v sistemu hitrega obveščanja med državami porekla na prvem mestu. Lani se je 64 % vseh obvestil o nevarnih izdelkih nanašalo na izdelke s kitajskim poreklom.

Sporočilo za medije in memo English

„Sistem RAPEX je dokaz, da Evropa je pozorna in skrbi za varnost naših 500 milijonov državljanov. To je zgodba o uspehu sodelovanja med nacionalnimi organi in institucijami EU v korist naših državljanov. Deseta obletnica sistema RAPEX potrjuje, da je sodelovanje pri zagotavljanju varnejšega skupnega trga za izvršilne organe vse bolj pomembno,“ je povedal evropski komisar za varstvo potrošnikov Neven Mimica.