European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

Vartotojų saugos didinimas. Europos ankstyvojo perspėjimo dėl pavojingų produktų sistemai – dešimt metų Paskelbta: 25/03/2014

News in RSS

„RAPEX įrodo, kad Europa yra budri ir rūpinasi 500 mln. piliečių sauga. Tai sėkmingo ir mūsų piliečiams naudingo nacionalinių ir ES institucijų bendradarbiavimo pavyzdys. RAPEX dešimties metų sukaktis liudija, kad siekdamos užtikrinti saugesnę bendrąją rinką, teisėsaugos tarnybos vis daugiau svarbos teikia bendradarbiavimui“, – kalbėjo už vartotojų reikalų politiką atsakingas Komisijos narys Nevenas Mimica.

Jau dešimt metų Europos vartotojai, naudodamiesi ES skubaus pasikeitimo informacija sistema (RAPEX), gali išvengti nesaugių ne maisto produktų.

2013 m. ES valstybės narės iš viso ėmėsi 2 364 priemonių. Tai rodo, kad, palyginti su 2012 m., perspėjimų skaičius padidėjo 3,8 proc.; šis skaičius nuolat didėja – ši tendencija stebima nuo pat 2003 m., kai buvo įsteigta RAPEX.

2013 m. dvi pagrindinės produktų kategorijos, kurioms pritaikytos taisomosios priemonės, buvo drabužiai, tekstilės gaminiai ir madingi aksesuarai bei žaislai (po 25 proc.). Dažniausiai buvo įspėjama apie šių produktų keliamą cheminį pavojų, pavojų pasismaugti, susižeisti ar užspringti.

Kinija yra perspėjimų sistemoje dažniausiai minima kilmės šalis. Praėjusiais metais 64 proc. iš visų pranešimų apie pavojingus produktus buvo susiję su produktais iš Kinijos.

Pranešimas spaudai - memo English

„RAPEX įrodo, kad Europa yra budri ir rūpinasi 500 mln. piliečių sauga. Tai sėkmingo ir mūsų piliečiams naudingo nacionalinių ir ES institucijų bendradarbiavimo pavyzdys. RAPEX dešimties metų sukaktis liudija, kad siekdamos užtikrinti saugesnę bendrąją rinką, teisėsaugos tarnybos vis daugiau svarbos teikia bendradarbiavimui“, – kalbėjo už vartotojų reikalų politiką atsakingas Komisijos narys Nevenas Mimica.