European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

Større sikkerhed for forbrugerne: EU-systemet for hurtig varsling om farlige produkter fylder 10 år Offentliggjort den: 25/03/2014, Seneste opdatering: 25/06/2015

News in RSS

Neven Mimica, der er kommissær for forbrugerpolitik, udtaler: "RAPEX viser, at Europa er på vagt og værner om de 500 millioner EU-borgeres sikkerhed. RAPEX er en succeshistorie, som bærer vidnesbyrd om det gode samarbejde mellem de nationale myndigheder og EU's institutioner til gavn for borgerne. Tiårsdagen for oprettelsen af RAPEX viser, hvor stor betydning håndhævelsesmyndighederne tillægger samarbejdet om at gøre det indre marked mere sikkert."

I de seneste 10 år har EU-systemet for hurtig udveksling af oplysninger (RAPEX) beskyttet EU's borgere mod usikre nonfoodprodukter.

I 2013 traf medlemsstaterne i alt 2 364 foranstaltninger. Tallet svarer til en stigning på 3,8 % i antallet af varslinger i forhold til 2012 og følger den stigende tendens, som har kunnet iagttages siden etableringen af RAPEX i 2003.

I 2013 var beklædning, tekstiler og modeartikler (25 %) og legetøj (25 %) de to vigtigste produktkategorier, for hvilke det var nødvendigt med korrigerende foranstaltninger. Blandt de hyppigst indberettede risici forårsaget af disse produkter var kemiske risici, risiko for strangulering, personskade og kvælning.

Kina er stadigvæk det oftest forekommende land i varslingssystemet. Sidste år var 64 % af alle meddelelser om produkter, der udgør en alvorlig risiko, forbundet med produkter fra Kina.

Pressemeddelelse og memo English

Neven Mimica, der er kommissær for forbrugerpolitik, udtaler: "RAPEX viser, at Europa er på vagt og værner om de 500 millioner EU-borgeres sikkerhed. RAPEX er en succeshistorie, som bærer vidnesbyrd om det gode samarbejde mellem de nationale myndigheder og EU's institutioner til gavn for borgerne. Tiårsdagen for oprettelsen af RAPEX viser, hvor stor betydning håndhævelsesmyndighederne tillægger samarbejdet om at gøre det indre marked mere sikkert."