European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

EU pomáhá zvyšovat bezpečnost spotřebitelů. 10. výročí evropského systému včasné výměny informací o nebezpečných výrobcích Zveřejněno:: 25/03/2014, Poslední aktualizace: 25/06/2015

News in RSS

„Současné využívání sytému RAPEX svědčí o tom, že je EU obezřetná a dohlíží na bezpečnost svých 500 milionů obyvatel. Jedná se o velký úspěch spolupráce mezi orgány členských států a evropským institucemi v zájmu evropských občanů. 10. výročí systému RAPEX je dokladem toho, že donucovací orgány kladou při zajišťování bezpečnějšího jednotného trhu stále větší důraz na spolupráci,“ uvedl Neven Mimica, evropský komisař pro spotřebitelskou politiku.

Evropský systém včasné výměny informací (RAPEX) chrání spotřebitele v Unii proti nebezpečným nepotravinářským výrobkům již 10 let. V roce 2013 přijaly členské státy v této oblasti celkem 2 364 opatření.

To představuje 3,8% nárůst počtu případů varování oproti roku 2012 a dokazuje stále rostoucí trend, který byl zřejmý již od zřízení systému RAPEX v roce 2003.

V roce 2013 byly hlavními kategoriemi výrobků, u nichž musela být přijata nápravná opatření, oděvy, textilie a módní výrobky a rovněž hračky (25 %). Mezi nejčastěji oznamovanými riziky, jež tyto výrobky způsobovaly, bylo riziko chemické závadnosti výrobku, riziko uškrcení či udušení a nebezpečí úrazu.

Zemí původu, která v rámci výstražného systému figuruje na prvním místě, je Čína. Vloni se výrobků pocházejících z Číny týkalo 64 % celkového počtu oznámení o nebezpečných výrobcích.

Tisková zpráva - memo English

„Současné využívání sytému RAPEX svědčí o tom, že je EU obezřetná a dohlíží na bezpečnost svých 500 milionů obyvatel. Jedná se o velký úspěch spolupráce mezi orgány členských států a evropským institucemi v zájmu evropských občanů. 10. výročí systému RAPEX je dokladem toho, že donucovací orgány kladou při zajišťování bezpečnějšího jednotného trhu stále větší důraz na spolupráci,“ uvedl Neven Mimica, evropský komisař pro spotřebitelskou politiku.