European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

Безопасност за потребителите — 10 години европейска система за бързо предупреждение за опасни продукти Публикувано на: 25/03/2014, Последна актуализация: 25/06/2015

News in RSS

„RAPEX показва, че Европа бди и се грижи за безопасността на нашите 500 милиона граждани. Това е успех на сътрудничеството между националните органи и институциите на ЕС в полза на гражданите. 10-тата годишнина на RAPEX е знак, че органите на реда отдават все по-голямо значение на сътрудничеството за гарантиране на безопасен единен пазар.“ – каза Невен Мимица, комисар на ЕС по политиката за потребителите.

В продължение на 10 години системата на ЕС за бърз обмен на информация (RAPEX) защитава европейските потребители от опасни нехранителни продукти.

През 2013 г. държавите от ЕС взеха общо 2364 мерки. Това е увеличение на броя сигнали с 3,8% спрямо 2012 г. и запазване на възходящата тенденция от създаването на RAPEX през 2003 г.

През 2013 г. основните категории продукти, за които се е наложило вземането на коригиращи мерки, са били облеклата, текстилните изделия и модните артикули (25%) и играчките (25%). Някои от свързаните с тези продукти рискове, за които се сигнализира най-често, са химически рискове, риск от задушаване или задавяне и риск от наранявания.

Най-много предупреждения се отправят във връзка със стоки, произведени в Китай. Миналата година 64% от уведомленията за опасни продукти са се отнасяли до изделия, внесени от Китай.

Съобщение за медиите и мемо English

„RAPEX показва, че Европа бди и се грижи за безопасността на нашите 500 милиона граждани. Това е успех на сътрудничеството между националните органи и институциите на ЕС в полза на гражданите. 10-тата годишнина на RAPEX е знак, че органите на реда отдават все по-голямо значение на сътрудничеството за гарантиране на безопасен единен пазар.“ – каза Невен Мимица, комисар на ЕС по политиката за потребителите.