European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

Niewypłacalność: Komisja zaleca nowe podejście, by ratować przedsiębiorstwa i dać uczciwym przedsiębiorcom drugą szansę Opublikowano w dniu : 12/03/2014, Ostatnia aktualizacja: 25/06/2015

News in RSS

„Przedsiębiorstwa są niezbędne dla zapewnienia dobrobytu i miejsc pracy, ale założenie firmy i jej prowadzenie jest niezwykle trudne, zwłaszcza w dzisiejszej sytuacji ekonomicznej” stwierdziła wiceprzewodnicząca Komisji Viviane Reding, unijna komisarz ds. sprawiedliwości. „W związku z tym, że coraz więcej firm w Europie staje w obliczu finansowych trudności, musimy ponownie zastanowić się nad naszym podejściem do kwestii upadłości przedsiębiorstw.”

Komisja Europejska ustaliła szereg wspólnych zasad dotyczących krajowych procedur związanych z niewypłacalnością przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Ma to na celu skupienie się na zachęcaniu rentownych przedsiębiorstw do przeprowadzania restrukturyzacji na wczesnym etapie, a nie na likwidacji przedsiębiorstw, co z kolei ma zapobiegać ogłaszaniu niewypłacalności.

Dokumenty i linki

„Przedsiębiorstwa są niezbędne dla zapewnienia dobrobytu i miejsc pracy, ale założenie firmy i jej prowadzenie jest niezwykle trudne, zwłaszcza w dzisiejszej sytuacji ekonomicznej” stwierdziła wiceprzewodnicząca Komisji Viviane Reding, unijna komisarz ds. sprawiedliwości. „W związku z tym, że coraz więcej firm w Europie staje w obliczu finansowych trudności, musimy ponownie zastanowić się nad naszym podejściem do kwestii upadłości przedsiębiorstw.”