European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

Ostateczna tablica wyników w dziedzinie uproszczenia: 120 sposobów na ograniczenie biurokracji związanej z finansowaniem z UE Opublikowano w dniu : 04/03/2014

News in RSS

Komisja przyjęła ostateczną tablicę wyników w dziedzinie uproszczenia, czyli ponad 120 zmian, które mają uprościć zasady finansowania europejskich przedsiębiorstw, miast, regionów, naukowców i organizacji pozarządowych ze środków UE.

Wraz z przyjęciem wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 oraz sektorowych programów finansowania wiele osiągnięto w kwestii zapewniania potencjalnym beneficjentom łatwiejszego dostępu do środków UE. Instytucje oraz państwa członkowskie UE muszą jednak w dalszym ciągu prowadzić działania mające na celu wprowadzanie uproszczeń poprzez przyjmowanie niezbędnych środków wykonawczych i technicznych.

Dokumenty i linki