European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

COM/TA/ENTR/H3/AD8/2013 - Galileo in EGNOS - Aplikacije, varnost in mednarodno sodelovanje Začasni uslužbenec (m/ž) – razred: AD 8 – kraj: Bruselj (B) Objavljeno: 29/07/2013

News in RSS
Rok:
13/09/2013.
Številka::
COM/TA/ENTR/H3/AD8/2013

COM/TA/ENTR/H3/AD8/2013 - Galileo in EGNOS - Aplikacije, varnost in mednarodno sodelovanje Začasni uslužbenec (m/ž) – razred: AD 8 – kraj: Bruselj (B)

Generalni direktorat za podjetništvo in industrijo organizira izbirni postopek za začasne uslužbence (razred AD 8) za delovno mesto uslužbenca AD v enoti H/3 (Galileo in EGNOS - Aplikacije, varnost in mednarodno sodelovanje) direktorata H (Evropski programi satelitske navigacije) Generalnega direktorata za podjetništvo in industrijo

  • Rok za prijavo: 13. september 2013.do 12.00 (po bruseljskem času)

Dokumenti in povezave