European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

COM/TA/ENTR/H3/AD8/2013 - Galileo un EGNOS - lietojumi, drošība, starptautiskā sadarbība Pagaidu darbinieks (V/S) – kategorija: AD 8 – vieta: [...] Publicēts: 29/07/2013

News in RSS
Gala termiņš:
13/09/2013.
Numurs::
COM/TA/ENTR/H3/AD8/2013

COM/TA/ENTR/H3/AD8/2013 - Galileo un EGNOS - lietojumi, drošība, starptautiskā sadarbība Pagaidu darbinieks (V/S) – kategorija: AD 8 – vieta: Brisele (B)

Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāts organizē pagaidu darbinieku (AD 8 kategorija) atlases procedūru uz vakanto administratora amata vietu Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta H direktorāta (ES satelītnavigācijas programmas) H/3 struktūrvienībā (Galileo un EGNOS - lietojumi, drošība, starptautiskā sadarbība):

  • Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2013. gada 13. Septembris plkst. 12.00 (Briseles laiks)

Dokumenti un saites