European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

COM/TA/ENTR/H3/AD8/2013 - „Галилео“ и EGNOS - приложения, сигурност, международно сътрудничество Временно нает служител (М/Ж) – степен: AD8, местополо Публикувано на: 29/07/2013

News in RSS
Краен срок:
13/09/2013.
Номер::
COM/TA/ENTR/H3/AD8/2013

COM/TA/ENTR/H3/AD8/2013 - „Галилео“ и EGNOS - приложения, сигурност, международно сътрудничество Временно нает служител (М/Ж) – степен: AD8, местоположение: Брюксел (B)

Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“ организира процедура за подбор на временно наети служители (степен AD 8) за една длъжност за администратор в генерална дирекция „Предприятия и промишленост“, дирекция H (Програми на ЕС за спътникова навигация), отдел H/3 („Галилео“ и EGNOS - приложения, сигурност, международно сътрудничество)

  • Краен срок за кандидатстване: 12:00 ч., 13 септември 2013 г. (брюкселско време)

Документи и връзки

За контакт

COM/TA/ENTR/H3/AD8/2013 - „Галилео“ и EGNOS - приложения, сигурност, международно сътрудничество Временно нает служител (М/Ж) – степен: AD8, местоположение: Брюксел (B)