European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

COM/TA/ENTR/H3/AD8/2013 - Galileo ja EGNOS – rakendused, turvalisus, rahvusvaheline koostöö Ajutine teenistuja (M/N) – Palgaaste: AD8 – Asukoht: [...] Avaldatud: 29/07/2013

News in RSS
Tähtaeg:
13/09/2013.
Number::
COM/TA/ENTR/H3/AD8/2013

COM/TA/ENTR/H3/AD8/2013 - Galileo ja EGNOS – rakendused, turvalisus, rahvusvaheline koostöö Ajutine teenistuja (M/N) – Palgaaste : AD8 – Asukoht : Brüssel (B)

Euroopa Komisjoni ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat korraldab konkursi ajutise töötaja (palgaaste AD 8) leidmiseks ühele administraatori ametikohale direktoraadi H (ELi satelliitnavigatsiooniprogrammid) üksuses H/3 (Galileo ja EGNOS – rakendused, turvalisus, rahvusvaheline koostöö)

  • Avaldused esitamise lõpptähtpäev: kell 12:00, 13. september 2013 (Brüsseli aeg)

Dokumendid ja lingid