European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

COM/TA/ENTR/H3/AD8/2013 - Galileo a EGNOS – Aplikácie, bezpečnosť a medzinárodná spolupráca Dočasný zamestnanec (M/Ž) – Trieda: AD 8 – Miesto: Brusel Uverejnené dňa:: 29/07/2013

News in RSS
Termín:
13/09/2013.
Číslo::
COM/TA/ENTR/H3/AD8/2013

COM/TA/ENTR/H3/AD8/2013 - Galileo a EGNOS – Aplikácie, bezpečnosť a medzinárodná spolupráca Dočasný zamestnanec (M/Ž) – Trieda: AD 8 – Miesto: Brusel (B)

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre podnikanie a priemysel organizuje výberové konanie na pozíciu pre dočasných zamestnancov (trieda AD 8) s cieľom obsadiť 1 miesto administrátora v Generálnom riaditeľstve pre podnikanie a priemysel, riaditeľstvo H (Programy satelitnej navigácie EÚ), oddelenie H/3 (Galileo a EGNOS – Aplikácie, bezpečnosť a medzinárodná spolupráca)

  • Dátum uzávierky prihlášok: 12.00, 13. septembra 2013 (bruselského času)

Dokumenty a odkazy

COM/TA/ENTR/H3/AD8/2013 - Galileo a EGNOS – Aplikácie, bezpečnosť a medzinárodná spolupráca Dočasný zamestnanec (M/Ž) – Trieda: AD 8 – Miesto: Brusel (B)