European Commission - Enterprise and Industry

For a better experience, please enable Javascript!

Evropska satelitska navigacijska programa: aplikacije in mednarodne zadeve - Začasni uslužbenec (m/ž) – razred: AD 8 – kraj: Bruselj (B) Objavljeno: 19/11/2012

News in RSS
Rok:
21/12/2012
Številka::
0

Generalni direktorat Evropske komisije za podjetništvo in industrijo organizira izbirni postopek za začasne uslužbence (razred AD 8) za delovno mesto uslužbenca AD v enoti H/3 (Evropska satelitska navigacijska programa: aplikacije in mednarodne zadeve) direktorata H (Evropski programi satelitske navigacije) Generalnega direktorata za podjetništvo in industrijo: COM/TA/ENTR/H3/AD8/2012. 

Datum objave: 19/11/2012 

Rok za prijavo: 21 december 2012 do 12.00 (po bruseljskem času)

Dokumenti in povezave