European Commission - Enterprise and Industry

For a better experience, please enable Javascript!

Europeiska program för satellitnavigering – ekonomisk förvaltning - Tillfälligt anställd – Lönegrad: AD8 – Placering: Bryssel (B) Publicerat den: 19/11/2012

News in RSS
Tidsfrist:
21/12/2012
Nummer::
0

Europeiska kommissionens generaldirektoratet för näringsliv anordnar ett urvalsförfarande för tillfälligt anställda (lönegrad AD8) för att tillsätta en handläggartjänst vid direktorat H (Europeiska program för satellitnavigering), enhet H/2 (Europeiska program för satellitnavigering – ekonomisk förvaltning): COM/TA/ENTR/H2/AD8/2012 

Dag för offentliggörande: 19/11/2012 

Sista ansökningsdag: 21 december 2012 kl. 12:00 (lokal tid i Bryssel)

Bakgrundsmaterial