European Commission - Enterprise and Industry

For a better experience, please enable Javascript!

Ресурси и вътрешен контрол — информационни дейности: Временно нает служител (М/Ж) – степен: AD 5, местоположение: Брюксел (B) Публикувано на: 19/11/2012

News in RSS
Краен срок:
21/12/2012
Номер::
0

Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“ на Европейската комисия организира процедура за подбор на временно наети служители (степен AD 5) за една длъжност за администратор в дирекция R „Ресурси и вътрешен контрол“, отдел R4 „Информационни дейности“: COM/TA/ENTR/R4/AD5/2012 

Дата на публикуване: 19/11/2012 г. 

Краен срок за кандидатстване: 12:00 ч., 21 декември 2012 г. (брюкселско време)

Документи и връзки