European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

Az Európai Unió támogatási programjai KKV-k számára Közzététel időpontja:: 22/02/2012, Utolsó frissítés: 05/06/2014

News in RSS
Kibocsátó:
European Commission, Enterprise and Industry DG.

Az európai KKV-k rendelkezésére álló fõbb finanszírozási lehetõségek áttekintése

Az Európai Unió támogatást biztosít európai kis- és középvállalkozások (KKV-k) számára.

Ez különbözõ formákban (mint például támogatások, hitelek és bizonyos esetekben garanciák) áll
rendelkezésre.

Vagy közvetlenül vagy nemzeti, ill. regionális szinten kezelt programokon keresztül – pl. az Európai Unió strukturális alapjain keresztül – lehet támogatáshoz jutni.

A KKVk egyúttal egy sor nem pénzügyi jellegû támogatásban is részesülhetnek programok és
vállalkozástámogatási szolgáltatások formájában.

Jelen útmutató célja a KKV-k számára rendelkezésre álló fõbb európai programok bemutatása.

Ezenfelül tartalmaz rövid ismertetõket, valamint az egyes programok fõbb weboldalaira történõ utalásokat is.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelen útmutatóban szereplõ információk nem teljes körûek.

A támogatási programok az alábbi négy kategóriába sorolhatók:

  • Tematikus támogatási lehetőségek
  • Strukturális alapok
  • Pénzügyi eszközök
  • Támogatás a KKV-k nemzetközivé tételére

Dokumentumok és linkek