European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

EU's støtteprogrammer for SMV'er Offentliggjort den: 22/02/2012, Seneste opdatering: 05/06/2014

News in RSS
Udsteder:
European Commission, Enterprise and Industry DG.

En oversigt over de vigtigste støttemuligheder for Europas små og mellemstore virksomheder.

EU yder støtte til små og mellemstore virksomheder (SMV'er).

Støtten ydes i forskellig form, f.eks. som tilskud, lån og i nogle tilfælde garantier.

Støtten gives enten direkte eller gennem programmer, der forvaltes på nationalt eller regionalt niveau, f.eks. EU's strukturfonde.

SMV'erne kan også drage nytte af en række ikke-økonomiske støtteforanstaltninger i form af programmer og erhvervsstøttetjenester.

I denne oversigt præsenteres de EU-programmer, der henvender sig til SMV'er.

Den indeholder en kort beskrivelse af de enkelte programmer med angivelse af de vigtigste netsteder. Det skal bemærkes, at oversigten ikke er udtømmende.

Støtteordningerne er inddelt i fire kategorier:

  • Emneorienterede tilskudsmuligheder
  • Strukturfondene
  • Finansielle instrumenter
  • Støtte til SMV'ers internationalisering

 

Dokumenter og links