European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

Programy Unii Europejskiej wspierające MŚP Opublikowano w dniu : 22/02/2012, Ostatnia aktualizacja: 05/06/2014

News in RSS
Autor:
European Commission, Enterprise and Industry DG.

Przegląd głównych możliwości finansowania dostępnych dla europejskich MŚP

Unia Europejska zapewnia wsparcie dla europejskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Pomoc dostępna jest w różnych formach, takich jak granty, pożyczki oraz, w niektórych
przypadkach, zabezpieczenia.

Dostępne jest zarówno wsparcie bezpośrednie, jak również za pośrednictwem programów zarządzanych na szczeblu krajowym i regionalnym, takich jak programy finansowane z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.

MŚP mogą korzystać także z wielu środków pomocy niefinansowej w formie programów i usług wsparcia biznesowego.

Celem powyższego powyższego jest przedstawienie głównych Europejskich programów finansowania dostępnych dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Przewodnik zawiera zwięzłe informacje oraz adresy stron internetowych każdego z programów.

Należy pamiętać, iż przedstawione informacje nie są wyczerpujące.

Programy wsparcia dzielą się na następujące cztery kategorie:

  • Możliwości finansowania tematycznego
  • Fundusze strukturalne
  • Instrumenty finansowe
  • Wspieranie internacjonalizacji MŚP

 

Dokumenty i linki