European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

Euroopa Liidu toetusprogrammid VKEdele Avaldatud: 22/02/2012, Viimati muudetud: 05/06/2014

News in RSS
Autor:
European Commission, Enterprise and Industry DG.

Ülevaade peamistest Euroopa VKEdele pakutavatest rahastamisvõimalustest

Euroopa Liit toetab Euroopa väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEd).

Toetust pakutakse erinevas vormis, näiteks stipendiumide, laenude ja mõningatel juhtudel tagatiste
kujul.

Toetust antakse kas otse või riiklikul või piirkondlikul tasandil juhitavate programmide kaudu (näiteks Euroopa Liidu struktuurifondidest saadava toetuse puhul).

VKEdele on programmide ja ettevõtlust toetavate teenuste kujul suunatud ka rida mitterahalisi abimeetmeid.

Käesoleva juhendi eesmärk on tutvustada VKEdele pakutavaid Euroopa programme ning selles
on ära toodud iga programmi lühiülevaade ja peamised veebisaidid.

Pange tähele, et juhend ei ole ammendav.

Abikavad on jaotatud järgmisse nelja kategooriasse:

  • Temaatilise rahastamise võimalused
  • Tõukefondid
  • Rahastamisvahendid
  • Toetus VKEde rahvusvahelistumiseks

Dokumendid ja lingid