European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

Podpora Evropske unije za podporo MSP Objavljeno: 22/02/2012, Zadnja sprememba: 05/06/2014

News in RSS
Avtor:
European Commission, Enterprise and Industry DG.

Pregled glavnih možnosti financiranja, ki so na voljo evropskim MSP-jem

Evropska unija nudi podporo evropskim malim in srednje velikim podjetjem (MSP-jem).

Podpora je na voljo v različnih oblikah, kot so donacije, posojila in, v nekaterih primerih, garancije.

Podpora je na voljo neposredno ali v okviru programov, ki se upravljajo na nacionalni ali regionalni ravni (na primer strukturni skladi Evropske unije).

MSP-ji lahko tudi koristijo ugodnosti vrste nefinančnih ukrepov pomoči v obliki programov in storitev za podporo podjetništva.

Namen tega priročnika je predstavitev glavnih evropskih programov, namenjenih MSP-jem in vsebuje kratke informacije kakor tudi glavne spletne strani vsakega programa.

Prosimo, upoštevajte, da informacije v tem priročniku niso izčrpne.

Sheme pomoči so razdeljene na naslednje štiri kategorije:

  • Možnosti za tematsko financiranja
  • Strukturni skladi
  • Finančni instrumenti
  • Podpora za internacionalizacijo MSP-jev

Dokumenti in povezave