Navigation path

Följ EU_enterprise på Twitter Facebook Vår Youtubekanal Våra rss-flöden

Europeiska unionens stödprogram till små och medelstora företag

News in RSS
Utfärdat av:
European Commission, Enterprise and Industry DG.

En översikt över de viktigaste finansieringsmöjligheterna för Europas små och medelstora företag

Europeiska unionen lämnar stöd till små och medelstora företag i Europa.

Stödet ges i olika former, t.ex. bidrag, lån och i vissa fall garantier.

Stödet utdelas antingen direkt eller via program som förvaltas av medlemsländerna eller regionerna, t.ex. EU:s strukturfonder.

De små och medelstora företagen kan också utnyttja annat stöd än pengar, t.ex. program och stödtjänster.

I denna översikt presenteras de program som vänder sig till de små och medelstora företagen.

Den innehåller också kortfattad information och de viktigaste webbplatserna för varje program.

Översikten gör inte anspråk på att vara komplett.

Stödprogrammen har delats in i fyra kategorier:

  • Stödmöjligheter efter inriktning
  • Strukturfonderna
  • Finansiella instrument
  • Stöd till internationalisering av små och medelstora företag

Bakgrundsmaterial

Share: Facebook Google+ LinkedIn send this page to a friend