Navigation path

Sekojiet EU_enterprise tviterī! Facebook Mūsu "YouTube" kanāls Mūsu RSS ziņu padeve

Eiropas Savienības atbalsta programmas MVU

News in RSS
Autors:
European Commission, Enterprise and Industry DG.

Pārskats par galvenajām finansējuma iespējām, kas pieejamas Eiropas MVU

Eiropas Savienība sniedz atbalstu Eiropas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU).

Tas pieejams dažādos veidos, piemēram, dotācijas, aizdevumi un atsevišķos gadījumos – garantijas.

Atbalsts ir pieejams vai nu tieši, vai ar valsts vai reģionālā līmenī vadītām programmām, piemēram, Eiropas Savienības struktūrfondiem.

MVU var izmantot arī virkni nefinansiāla atbalsta pasākumu, kas tiek piedāvāti kā programmas un uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumi.

Šo vadlīniju mērķis ir iepazīstināt ar MVU pieejamajām Eiropas programmām, un tajās ir sniegta
īsa informācija par katru programmu un galvenās tīmekļa vietnes.

Jāņem vērā, ka šīs vadlīnijas nav visaptverošas.

Atbalsta shēmas iedalītas turpmāk uzskaitītajās četrās kategorijās.

  • Tematiska finansējuma iespējas
  • Struktūrfondi
  • Finanšu instrumenti
  • Atbalsts MVU izaugsmei līdz starptautiskam līmenim

 

Dokumenti un saites

Share: Facebook Google+ LinkedIn send this page to a friend