European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

Europos Sąjungos paramos MVĮ programos Paskelbta: 22/02/2012, Paskutinį kartą atnaujinta: 05/06/2014

News in RSS
Autorius:
European Commission, Enterprise and Industry DG.

Pagrindinių Europos MVĮ finansavimo galimybių apžvalga

Europos Sąjunga teikia paramą Europos mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ).

Tai daroma įvairiais būdais – teikiant subsidijas, paskolas ir, kai kuriais atvejais, garantijas.

Paramą galima gauti tiesiogiai arba per nacionaliniu ar regionų lygiu valdomas programas, pavyzdžiui, Europos Sąjungos struktūrinius fondus.

Be to, MVĮ gali pasinaudoti įvairiomis nefinansinėmis paramos priemonėmis – programomis ir paramos verslui paslaugomis.

Šiuo vadovu siekiama pristatyti MVĮ skirtas Europos programas ir pateikti trumpą informaciją
apie kiekvieną programą bei nurodyti pagrindinių tinklaviečių adresus.

Pabrėžiame, kad vadovas nėra išsamus.

Paramos sistemos suskirstytos į keturias kategorijas:

  • Teminio finansavimo galimybės
  • Struktūriniai fondai
  • Finansinės priemonės
  • Parama MVĮ internacionalizavimui

 

Dokumentai ir nuorodos