European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

Program podpory Evropské unie malým a středním podnikům Zveřejněno:: 22/02/2012, Poslední aktualizace: 05/06/2014

News in RSS
Autor:
European Commission, Enterprise and Industry DG.

Přehled hlavních možností financování dostupné pro evropské SME

Evropská unie poskytuje podporu malým a středně velkým evropským podnikům (SME).

Podpora je dostupná v různých formách, jako jsou granty, půjčky a v některých případech také záruky.

Podpora je dostupná buď přímo nebo prostřednictvím programů řízených na vnitrostátní či regionální úrovni, např. prostřednictvím strukturálních fondů Evropské unie.

SME mohou také těžit z řady nefinančních pomocných opatření ve formě programů a služeb podpory podnikání.

Tento průvodce slouží pro představení evropských programů, které jsou dostupné pro SME, a obsahuje stručné informace spolu s odkazy na hlavní internetové stránky pro jednotlivé programy.

Upozorňujeme, že průvodce není vyčerpávající.

Programy pomoci byly rozděleny do následujících čtyř kategorií:

  • Tématické možnosti financování
  • Strukturální fondy
  • Finanční nástroje
  • Podpora mezinárodního působení SME

 

Dokumenty a odkazy