European Commission - Enterprise and Industry

For a better experience, please enable Javascript!

3 projektledare – tillfälligt anställda (AD8) – EU:s satellitnavigationsprogram – GD Näringsliv – Bryssel Publicerat den: 11/07/2011, Senaste uppdatering: 16/11/2012

News in RSS
Tidsfrist:
16/09/2011
Nummer::
0

Europeiska kommissionens generaldirektorat för näringsliv anordnar ett urvalsförfarande för tillfälligt anställda (lönegrad AD 8) för att tillsätta tre handläggartjänster vid enheten GP1 (EU:s satellitnavigationsprogram Galileo och Egnos: programsamordning, infrastruktur, drift): COM/TA/ENTR/GP1/2011

Dag för offentliggörande: 11/07/2011

Sista anmälningsdag: kl. 12 den 16 september 2011 (Brysseltid)

Bakgrundsmaterial